Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1906, eerste negen maanden, brachten op:

accijns op gedistilleerd /" 19.170.622 88

» wiJn „ 1.307.695.34

, bier en azijn 1.099.429.55

Samen /"21.577.747.77

In de eerste drie kwartalen van dit jaar, terwijl de Drankwet in vollen omvang werkt, brengt de alcohol meer op dan in hetzelfde tijdsverloop van 1905: ƒ438.784,35. Dit cijfer is niet geflatteerd. Als we de eerste 8 maanden hadden genomen, zou het veel mooier geweest zijn. ')

Voorwaar, de Drankwet is een krachtig middel ter bestrijding van het drankgebruik! Met zulke resultaten voor ons, is het geoorloofd onbillijkheden, onrechtvaardigheden, armoede en ruïne over enkele Staatsburgers te brengen. Want het is in het belang van het algemeen, men ziet het aan de niet-liegende cijfers.

Toen we een paar woorden tot inleiding schreven, zeiden we hoog respect te hebben voor een edel bedoelde drankbestrijding. En we herhalen dit thans; we zeggen nogmaals dat we het misbruik schuwen.' Maar toch zullen er natuurlijk weer zijn, die uit onze argumenten zullen concludeeren, dat we tegenover deze schoone beweging vijandig staan; we weten vooruit, dat

') N°e onlangs, in een artikel in het Handelsblad van 9 Nov. 1906 (avondblad), tegen de verhooging van den accijns op het gedistilleerd, schreef de heer Th. v. d. Woude, de bekende geheelonthouder, redacteur van „De Wegwijzer", dat uit allerlei onderzoekingen van den laatsten tijd meer en meer duidelijk wordt, dat het drankgebruik in hoofdzaak de lijn volgt van den maatschappelijken welstand.

J:'"de'aat8te 6lf maanden van 1906 dachten deze inkomsten f449.620,85 meer op dan in hetzelfde tijdsverloop van 1905.

Sluiten