Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gespreide laag van room-blanke en licht-bruine paaschbroodschilfers, broze bakblaasjes onder 't breken afgestooten en grootere brokken met grillige, spits-getande kanten, te midden waarvan de ontredderde schotel half-hangend stond op z'n in de verzakking geraakt voetstuk van drie in blanke doeken gevouwen paaschbrooden, wankel fundament, dat heel den avond getorst had vracht van veel symbolieke spijzen: 't gebraden lamsbeen, 't ei, in asch gesmoord, 't zoete roersel van appelen-amandelen-suiker-en-wijn, de lange, groengekroonde mierikswortel, de andere groenten, latuw en kleurige radijsbolletjes, 't bakje met azijn en zoutwater —, alles naar ritueele aanwijzing op de schotel gerangschikt. Er rond-om-heen stonden de wijnglazen, bruine droesem van 't troebele kooksel er nog in, lagen de open boekjes, waarin de volgorde der vele ritueele verrichtingen, die de zéér gecompliceerde seider-dienst eischt, is aangegeven.

Hun gelige blaadjes met de fel-zwarte vierkante Hebreeuwsche karakters er op, vlekten te voorschijn onder strooisel van witte en bruine kruimels, tusschen bruinbemorste schoteltjes, met kleverige lepeltjes er op, tusschen enkele stronkjes van even-beknabbelde, dan stilletjes weggemoffelde mierikswortel, bitter en wrang in den mond.

En tusschen al dat verbruikte en verrommelde prijkte, op 'n blank-gehouden plekje tafelkleed, 't groote wijnglas, 't kiddesjglas op z'n zilveren voet, ten boorde

Sluiten