Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraag 'k! Veel hebben we hier niet, ergens anders hebben we ja niemendal. Soms verkoopt Joop aardig wat.... ginder-öp, waar ze 'm niet kennen .... Nou weer weg, nou weer weg .... Wat leggen we iemand in den weg? Wat doèn we?....»

«M'n goeie menschen,» coupeerde Güntzel luchtig, «ze willen jullie eenvoudig niet hier hebben. Je weet» — zich tot den vader wendende — «je weet zelf hoe de boeren zijn. Ze hebben nu eenmaal wat tegen jullie Joden — ja, menschen, ik commandeer 't ze niet — . .. . en ze zeggen maar, er zijn hier nooit geen Joden geweest.... en ze zulle d'r niet komme óók .... Zeg-ü nou maar, wat ik d'ran doen kan. U bent nou ook man-van-zaken 't Is niet anders, 'k mót je opzeggen .... 'k Heb me daar gister een relletje voor me deur gehad lang geen gekheid .... lang niet. . . . »

Bedrukt zwijgend, niet luisterend naar Güntzels betoog, zat de vader in een stoel neergezakt.... Al had-ie 't zien aankomen, 't viel 'm toch leelijk en leelijk op z'n dak ....

Waar moesten ze, in-godsnaam, nóu weer heen . . . .? Nergens zag hij een cent verdienste, nergens was wat.... Zorg kneep hem in den kop, woedde brandde op naar z'n oogen. Wat moest-ie nou beginnen....? Hier hadden ze wat, goedkoop wonen, weinig behoefte , gezond voor de kinderen, die waarachtig wel 'n hap lucht mochten hebben. Moesten ze terug naar Rotterdam , dan werd 't weer krimpen in een krot.... toch

Sluiten