Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten die innigste aandacht gaat, zal voos valsch werk blijken te zijn, leeg en oppervlakkig! heeft met de groote kunst niets uitstaande. Die studie is onontbeerlijk. De heerlijke Rembrandt

tl tm gemaakt °P z'jn gebied; de verru e ijke Beethoven in zijn visioenaire klank-

roomen, waarom zouden kunstenaars van kleiner eteekenis er zich strafloos aan kunnen °n re ken, als het voor de genieën zelf een geestelijke wet blijkt te zijn.

Lees je nu bij een auteur beschrijving van een avondstad, een ochtend-land of wat ook, en

J,G ,' alJd,e stemmingen van stad en land doorleefd dan voel je van iederen regel, van ie ere olonstische of tonaliseerende aanduiding of het gewawel is, simuiatie van een *

artist, of uitstorting van een ècht-voeler. En déze heeft dan ook die goddelijke, die verhevenste aller studie doorgemaakt. Het is 't bespieden van het eeuwige met een zingende ziel. Want het licht en de kleuren, de lijn en de tint zijn eeuwig, al wisselen ze telkens.

We zullen nu zien, hoe Streuvels tegenover dat leven staat.

Sluiten