Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Stijn Streuvels is de man die het land en zijn atmosferisch schoon door en door kent, en ook de kleur tevens van het landschap. Zijn heele innerlijk leven lijkt een sensitieve zwerftocht door 't land. Waar men z'n werk ook opslaat, overal treft de natuurlijke toon, het zuivere accent van zijn plastiek, waarover ik kenschetsend in mijn eerste gedeelte schreef. Men zou uit zijn boeken beschrijvingsstaaltjes in menigte bijeen kunnen halen, die alle, meer of minder voortreffelijk, de echtheid van zijn doorleefde zieningen bewijzen.

Streuvels heeft werkelijk met z'n ziel 't licht, de tinten, de lijn, 't wolkenleven bestudeerd en innigst in zich opgenomen. En al wat er op 't land gebeurt.

Neem b.v. eens de eerste pagina uit den schetsenbundel: Open lucht:

„Dien uchtend was er belachelijk veel gerucht en beweging in het hoenderhok. De hennen liepen verlaan uit en in, van den polder naar de kooi en ze kakelden 't al overènde alsof ze elk een ei hadden gereed zitten en niet wisten,

Sluiten