Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z'n slechtste beoordeelaars zullen z'n kunstbroeders blijven, en het publiek nd al z'n werk te willen opdringen, te willen laten zien, is even dwaas als 'n Vuurlander algebra te leeren. Hoeveel menschen voelen en begrijpen 't mystieke kleurenvuur van Rembrandt?

II. o

(Naar aanleiding eener tentoonstelling te Amsterdam.)

Door de hoofdredaktie werd ik uitgenoodigd een woord over dezen kunstenaar te schrijven naar aanleiding eener tentoonstelling van zijn belangrijkste werken in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Ik gaf de belofte het te zullen doen, maar ik verzeker u, dat het 'n groote zelfbeheersching kost m'n belofte niet in te trekken.

Ten eerste 't feit, dat in dit nummer slechts, en in zekeren zin onvoorbereid, 'n kort woord kan geplaatst worden, waar een werker als Van Gogh een uitvoerige karakteristiek verlangt; ten tweede de verpletterende indruk, die de tentoonstelling veroorzaakt. Hoe in hemelsnaam in 'n kort woord over dezen reusachtigen man iets te zeggen» dat 'n werkelijke essentieel gevoel opwekken kan van z'n beteekenis en z'n kunst. Er zullen

Uit Op de Hoogte.

Sluiten