Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prachtige karakteristiek van zijn vriendschapsvoorstelling zélf genieten.

Ook zijn Essai over het Pedantisme is vol rake psychologie en fijn van vernuft. O ! dat beitelt zoo rag 't kantwerk van zijn geest uit!

Er is een typische hechtheid in z'n zinnen. Hij interpreteert alles gemakkelijk, lenig en vernuftig.

t Is kleurig, zonder dat er periode-macht in dreunt of kadenseert.

Z'n proza klinkt niet als 'n karillon, en toch zingt er iets van klokkenspel in z'n woorden.

En dan z'n innige oprechtheid.

Ik kan me voorstellen dat dekadente breinen er boerige onnoozelheid in zien, juist in die openheid.

Hij verbergt niets en hult zich niet in duister. En als z'n passies niet kunnen bloeden, suggereert hij niet geheimzinnig de idee dat er karmijn-schijn over heen vloeit.

Z n intrinsieke leven is één doorloopende pracht van zuivere overgave! Dat begreep Nietzsche zelfs !

Neem al z'n platheden, z'n hinderlijke uitstalling van viezigheidjes, neem al z'n nuchtere dwaasheden, z'n gewawel, z'n oppervlakkigheid en z n geciteer van klassieken op den koop toe,

Sluiten