Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ge houdt over een prachtig, gevoelig, fijngeestig en vernuftig mensch, met een gedachtenscheppend brein, en een origineelen levenskijk.

Ge zult hem niet bestaren met een huiver, zooals ge bestaart een stilleven, grijnzend doodshoofd op een stom, droef-geel foliant, maar ge zult hem bezien, toelachen, en telkens mompelen : een origineel, een origineel !

Er zijn honderdmaal diepzinniger denkers geweest, honderdmaal geleerder, dialektischer dan hij, en toch zal deze werker langer blijven leven dan één hunner, wijl Montaigne had het lévende woord, de levende gedachte, 't lévende gevoel, en niet de doode abstrakties daarvan.

Montaigne is het belichaamde gezond verstand

der zestiende eeuw en voor klle eeuwen

een origineel!

December 1904.

Sluiten