Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET RIJKSBESTUUR.

Vorm van het Rijksbestuur.

Dat Nederland eene constitutioneele monarchie is en wat dit heteekent hebben wij in onze inleiding reeds gezegd.

Meer bepaaldelijk is Nederland een constitutioneel koninkrijk, omdat de persoon die met het opperbestuur is bekleed, den titel van koning (thans koningin) draagt.

Ofschoon de koningin aan het hoofd staat, is zij evenwel over het algemeen even als al hare onderdanen, aan de wetten en instellingen van het land onderworpen; maar de grenzen harer macht als koningin, de verhouding tusschen de verschillende staatsmachten en de wijze waarop het staatsbestuur in het algemeen is ingericht, zijn in de grondwet, de eerste en voornaamste Rijkswet, omschreven.

Hoever de grondwet werkt

De grondwet werkt niet verder dan de grenzen van het grondgebied in Europa. Dit beteekent dat onze koloniën of bezittingen in andere werelddeelen geen deel van het Rijk uitmaken. Daar is de grondwet dus niet toepasselijk.

Erfelijkheid der kroon

De koninklijke waardigheid, ook wel de kroon der Nederlanden genaamd, werd indertijd aan Willem I opgedragen om door hem en zijne nakomelingen erfelijk te worden bezeten.

Die kroon gaat over door recht van eerstgeboorte; doch in het algemeen gaat de mannelijke tak steeds boven de vrouwelijke.

Sluiten