Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hypotheekrechten

De hypotheekrechten, ook wel rechten van over- en inschrijving genaamd, zijn verschuldigd bij den overgang van vaste goederen en bij de vestiging van hypotheken, behalve het verschuldigde registratierecht.

De successie- en overgangsrechten

zijn bij en ten gevolge van iemands overlijden wegens zijne nalatenschap of daartoe behoorende zaken verschuldigd.

De hypotheekkantoren en het kadaster.

De hypotheekrechten worden betaald aan de kantoren waar de registers van overschrijving van vast goed en van inschrijving der hypotheken, alsmede de scheepsbewijzen worden bewaard.

Aldaar worden ook bewaard de zoogenaamde kadastrale leggers, kortweg genaamd het kadaster.

Het kadaster

is eene instelling waarmede men beoogt, alle onroerende bezittingen en de eigenaars ervan enz. nauwkeurig te vermelden en tevens de hypotheken en andere zakelijke rechten, die er op rusten. In het publiek belang zijn de hypotheekregisters en de kadastrale leggers openbaar. Men kan er inzage van nemen of er uittreksels uit bekomen tegen betaling van een zeker klein recht.

De kadastrale leggers staan in nauw verband met de heffing der grondbelasting, die daarop geheel is gegrond.

De opbrengst

der indirecte belastingen bedraagt ongeveer twee-en-twintig millioen gulden per jaar.

Opeenten.

Van de grondbelasting en het personeel heft het Kijk zoogenaamde opcenten.

Sluiten