Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bali en Lombok,

Banka,

Benkoelen,

Billiton,

Borneo s wester-afdeeling met verschillende onder-afdeelingen,

Borneo s zuider- en oosterafdeeling, op dezelfde wijze gesplitst,

Oelebes en onderhoorigheden, eveneens in afdeelingen gesplitst,

de Lampongsche districten,

Menado, met de afdeeling Gorontalo,

Palembang, in verschillende afdeelingen gesplitst,

Riouw en onderhoorigheden met ééne onderafdeeling,

de oostkust van Sumatra, insgelijks met eene onderafdeeling,

Sumatra's westkust, met twee onderaf deelingen,

de Padangsche bovenlanden, zijnde een deel van Sumatra's

westkust, met onderafdeelingen,

Tapanoeli, mede een deel van die kust, met twee onderafdeelingen,

iernate, waaronder thans ook gerekend wordt de ons behoorende helft van Nieuw-Guinea, waar een tijdelijk assistent-resident is, en eindelijk Timor.

Regentschappen.

In verband met het stelsel van bestuur van eigen hoofden, zijn de residentiën van Java in regentschappen verdeeld, welke weder zijn gesplitst in districten, ieder bestaande in een zeker aantal dessa's of dorpen.

Aan het hoofd van het regentschap staat een inlandsch regent, aan het hoofd van elk district een districtshoofd en aan het hoofd van elk dorp een dessa-hoofd.

De regenten en districts-hoofden worden meestal gekozen uit oude of aanzienlijke Javaansche geslachten.

De Nederlandsehe residenten.

De door den gouverneur-generaal aangestelde residenten ontvangen van dezen de instructie, waarnaar zij bij de uitoefening van hun gezag te handelen hebben.

Sluiten