Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging en splitsing.

Om de grenzen der gemeenten te veranderen is eene wet noodig en evenzeer voor vereeniging en splitsing van provinciën, maar dit laatste zal zeker hoogst zelden voorkomen.

Wel zou het gemakkelijk kunnen voorkomen, dat twee gemeenten tot een worden vereenigd, welke in verschillende provinciën gelegen zijn; hierdoor zouden de grenzen der provinciën tevens worden veranderd.

De provinciale wet

In enkele hoofdstukken is bij de grondwet bepaald hoe het provinciaal bestuur in hoofdzaak zal zijn ingericht.

Daarbij is echter terstond bepaald, dat het gezag en de macht van het vertegenwoordigend lichaam der provincie, de provinciale staten genaamd, door eene wet moeten worden geregeld, welke wet oorspronkelijk dagteekent van 1850.

Be staten

Het getal van de leden der provinciale staten is door de wet van 1850 als volgt vastgesteld:

Noord-Brabant . . . , 64

Gelderland 62

Zuid-Holland 82

Noord-Holland .... 77

Zeeland 42

Utrecht 41

Friesland 50

Overijsel 47

Groningen 45

Drente 35

Limburg 45

Verkiezing van leden der staten.

Deze worden gekozen in kiesdistricten, waarin de provincie wordt verdeeld en wel ongeveer op dezelfde wijze als de leden der Tweede

Sluiten