Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEMEENTEN.

De gemeenten dagteekenen reeds uit den tijd der staatsomwenteling, uit het laatst der achttiende eeuw.

De ingevoerde eenheid van alle takken van bestuur maakte zulk eene verdeeling noodig. Bij de staatsregeling van 1798 werden departementen en gemeenten ingesteld. Terwijl de naam van departementen later weder verdwenen is, werd die van gemeenten behouden.

Grenzen der gemeenten.

Oorspronkelijk zijn de grenzen der gemeenten niet willekeurig getrokken. Men nam natuurlijk een stad of een dorp of eenige gehuchten, met dat gedeelte van het omringende platte land, dat om welke redenen dan ook met de bewoners van die steden, dorpen of gehuchten het meest in verband stond.

Zóó zijn er ruim elf honderd grootere of kleinere kringen ontstaan.

In sommige provinciën vindt men zeer kleine gemeenten, wat de oppervlakte betreft, in andere, vooral in Gelderland en Friesland, gemeenten van verbazend groote oppervlakte.

Vereeniging en splitsing van gemeenten

De grenzen der gemeenten ten eeuwigen dage onveranderd te laten is onmogelijk. Gehuchten worden aan dorpen, dorpen aan steden vastgebouwd. De belangen der bewoners zijn in sommige streken geheel gewijzigd. De middelen van gemeenschap zijn geheel veranderd.

Vandaar dat het soms noodig is, wat de wet dan ook toelaat, gemeenten te splitsen of gemeenten te vereenigen, of wel, wat vaker voorkomt, de grenzen der gemeenten onderling te wijzigen.

Voor zoodanige vereeniging of splitsing is eene wet noodig.

Sluiten