Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is te achten om den betaler, naar evenredigheid van het gebruik of qenot dat hij heeft, in de kosten van aanleg of onderhoud, of e verstrekking van het door hem gebruikte of genotene te doen dragen. Een eigenlijk gezegd middel van inkomsten mogen deze heffingen

voor de gemeente niet zijn.

Ook hier zijn enkele wettelijke afwijkingen.

Telkens wordt voor den tijd van een jaar de bevoegdheid verleend aan de gemeenten Alkmaar,

Edam,

Hoorn en Purmerend,

om

wik- en weegloonen

te heffen, ten hoogste tot een bedrag van zestig cents per honderd kilogram.

De gemeenten mogen verder heffen:

Hoofdelijke omslagen of andere plaatselijke directe belastingen.

Deze belastingen worden geheven volgens vastgestelde grondslagen, die voor een redelijken maatstaf van het inkomen der belastingschuldigen te houden zijn.

Bij het aannemen van zulke grondslagen, waarnaar de ingezetenen als belastingplichtingen worden beschouwd, mag de gemeente niet uitsluitend letten op den aanslag in de rijks directe belastingen.

Deze hoofdelijke omslagen nemen veelal den vorm aan eener bepaalde inkomstenbelasting, dat wil zeggen dat de belastingschuldigen een zeker percent van hun werkelijk inkomen betalen, hetzij dan dat dit werkelijk inkomen door het gemeentebestuur bepaald wordt of de belastingschuldige zelf aangifte doet.

Verband tusschen de heffing van opcenten en de plaatselijke directe belastingen.

De heffing door de gemeentebesturen van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting is niet toegelaten, tenzij de opcenten

Sluiten