Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJZONDERE ONDERWERPEN VAN STAATSZORG.

Wij zullen thans eenige wettelijke bepalingen en instellingen van meer nabij beschouwen, welke in de voorafgaande bladzijden nog slechts vluchtig werden genoemd, of waarvan een overzicht minder paste in de algemeene schetsen van het staats-, provinciaalen gemeentebestuur.

De meeste daarvan zijn geheel van den nieuweren tijd of werden althans in de laatste jaren op nieuwe leest geschoeid.

De zorg voor de volksgezondheid.

Vroeger bestond op dit gebied alleen een zoogenaamd

geneeskundig staatstoezicht,

uitgeoefend door inspecteurs en adjunct-inspecteurs, maar dat zich meer uitsluitend op geneeskundig gebied bewoog en niet de zorg voor de volksgezondheid in het algemeen omvatte.

Wat het staatstoezicht op de volksgezondheid omvat.

Dit toezicht omvat:

1. het onderzoek naar der staat der volksgezondheid en zoo noodig de aanwijzing en bevordering van middelen om ze te verbeteren ;

2. de handhaving der wetten en verordeningen, welke in verband met het bovenstaande zijn vastgesteld, voor zoover daaromtrent geene andere wettelijke regeling is gemaakt.

Het toezicht is, onder den minister van binnenlandsche zaken, opgedragen aan de volgende

autoriteiten:

1. den centralen gezondheidsraad,

2. hoofdinspecteurs en inspecteurs van de volksgezondheid, en

3. gezondheidscommissiën.

Sluiten