Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij doen door een of meer harer leden of door deskundigen de noodige onderzoekingen verrichten en nemen verder alle werkzaamheden op zich, die haar krachtens de wet worden opgedragen.

WETTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VOLKSHUISVESTING.

Hoewel de volkshuisvesting mede betrekking heeft op de gezondheid, moet zij toch geacht worden van wijder strekking te zijn en b.v. ook de veiligheid en de zedelijkheid te betreffen.

Vandaar dan ook dat afzonderlijke wettelijke bepalingen daaromtrent bij de zoogenaamde

woningwet

gemaakt zijn.

Verplichtingen van den gemeenteraad.

Door den raad der gemeente worden verordeningen gemaakt, die voorschriften bevatten, welke moeten worden in acht genomen:

1. bij het bouwen van woningen;

2. bij het vernieuwen (geheel of gedeeltelijk) van woningen;

3. in het algemeen met betrekking tot bestaande woningen, zonder dat van verandering sprake is.

Ook moet de raad voorschriften vaststellen omtrent

behoorlijke bewoning

der woonhuizen.

Voorschriften omtrent bouwen en vernieuwen.

Het spreekt van zelf dat die voorschriften verschillend kunnen zijn naar gelang van den aard, de bestemming en de ligging der woningen.

Sluiten