Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen kunnen bij die voorschriften bepaalde eischen gesteld worden met betrekking tot de volgende punten:

zuivering van ongedierte,

afscheiding van slaapplaatsen,

aantal woningen in een zelfde gebouw, in verband met de inrichting van dat gebouw,

aantal bewoners in verband met de ruimte der vertrekken.

Aantal bewoners.

Wat betreft de eischen omtrent het aantal bewoners in verband met de ruimte der vertrekken, deze blijven buiten toepassing ten aanzien van woningen waarin geen andere personen waren dan die er reeds waren toen de gemeentelijke verordening werd ingediend.

Hetzelfde is het geval wanneer het te groot worden van het aantal bewoners het gevolg is van geboorte of van wederopneming, na het tijdstip waarop de woning door het gezin betrokken werd, van tijdelijk elders gevestigde leden van het gezin.

Onder het gezin zijn ook begrepen de bloed- en aanverwanten, die in de woning zijn opgenomen tengevolge van wettelijken onderhoudsplicht.

Voorschriften met betrekking tot nieuw te bouwen, geheel of gedeeltelijk te vernieuwen woningen of als woning in gebruik te nemen gebouwen.

Ten aanzien van deze woningen en gebouwen moet de gemeenteraad voorschriften vaststellen, welke betrekking hebben op de volgende punten:

1. de plaatsing der gebouwen ten opzichte van den openbaren weg en van elkander,

2. het hoogtepeil van den vloer der benedenwoonvertrekken en de hoogte van de gebouwen,

3. de afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen en portalen,

4. privaten,

5. beschikbaarheid van drinkwater,

6. voorkoming van brandgevaar,

7. voorkoming van vochtigheid,

Sluiten