Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. hechtheid van fundamenten, muren, vloeren, trappen, zoldering en dak,

9. verwijdering van rook, water en vuil,

10. toevoer van licht en lncht.

Bestaande woningen.

Ten aanzien van bestaande woningen, welke niet in de termen van vernieuwing vallen, worden alleen voorschriften gegeven met betrekking tot de punten hierboven onder de nrs. 5, 6, 7, 8, 9 en 10 vermeld.

Vrijstellingen.

Met betrekking tot een of meer der bovenvermelde tien pnnten kan door gedeputeerde staten vrijstelling worden verleend, hetzij voor alle woningen, hetzij, naar gelang van haren aard, bestemming

of ligging, voor sommige.

Gedeputeerde staten kunnen voorts vrijstelling verleenen aan de gemeentebesturen, van de verplichting tot het vaststellen van voorschriften omtrent behoorlijke bewoning.

Deze vrijstellingen worden echter voor niet langer dan vijfjaren verleend op aanvrage van den gemeenteraad en kunnen telkens voor vijf jaren worden verlengd.

Wat men niet zonder vergunning mag doen

Het is verboden om zonder schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders:

1. Een gebouw op te richten of geheel of gedeeltelijk te vernieuwen,

2. een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, dat laatstelijk niet als woning werd gebezigd, tot woning in gebruik te nemen of te geven.

Beroep.

Wanneer de vergunning wordt geweigerd of onder zekere voorwaarden verleend, is beroep op den gemeenteraad toegelaten. De

12

Sluiten