Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Amsterdam en te Rotterdam bestaan commissiën van toezicht, die zorgen voor de uitvoering dier wetsbepalingen.

In andere gemeenten is het dagelijksch bestuur onder gelijke bevoegdheid met het toezicht belast.

Werkkring der commissiën.

De commissiën beschermen de landverhuizers en geven hun raad en voorlichting; zij trachten als scheidsrechters op te treden in geval van geschil tusschen de landverhuizers en de ondernemers der vervoermiddelen of hun personeel, en zij laten de schepen onderzoeken, waarin de landverhuizers zullen worden vervoerd en de woningen waarin zij worden gehuisvest. Ook houden zij op den gezondheidstoestand der landverhuizers toezicht.

Ook Nederlandsche landverhuizers deelen in de zorgen der commissie.

Doortocht van vreemdelingen.

Aan vreemde landverhuizers wordt de doortocht door ons land verleend zonder dat zij van paspoorten of andere geleibrieven voorzien zijn. Zij hebben alleen aan de grenzen of aan de plaats waar zij het eerst aankomen, aan de politie van het doel van den doortocht te doen blijken.

Het bewijs van doortocht, dat hun door de politie wordt uitgereikt, geldt tevens voor twee maanden als verblijfpas. Als er geldige redenen bestaan kan dit verblijf worden verlengd.

Ondernemers.

Ondernemers van vervoermiddelen voor landverhuizers zijn verplicht om borgtocht te stellen voor de nakoming hunner wettelijke verplichtingen, ten behoeve der bovengenoemde commissie.

Wanneer de ondernemer nalatig is, kan de commissie voor hem optreden en de kosten op hem of zijne borgen verhalen.

Bijzondere voorschriften.

Bijzonderheden omtrent het vervoer en de verpleging zijn in de wet geregeld.

Sluiten