Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 14,

In onze koloniale bezittingen behoort een onbaatzuchtige staatkunde te worden gevolgd. De regeering verloochene ook daar het Christelijk karakter der natie niet, maar bevordere de zending met wijsheid en beslistheid, verbetere denrechtstoestand^der ^n^ch0 Christenen en trachte door opwekking van veerkracht en arbeid zaamheid den inlander te doen deelen in het partijtrekken van de bronnen van welvaart, die onder zijn bereik liggen Het onderwijs, aan de inlanders te geven, worde zooveel mogelijk aan den ze dingsarbeid verbonden.

Sluiten