Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Departement van Buitenlandsche Zaken.

Ie Afd. Kosten van het Departement . f 89,530,— 2e » Kosten van buitenlandsche zendingen en

consulaten " 955,680.

3e > Verschillende uitgaven - 44,100,

4e » Pensioenen, wachtgelden en toelagen . . - 36,888,—

5e » Onvoorziene uitgaven 10,000,—

f 1,136,148,—

HOOFDSTUK IV.

Departement van Justitie.

Ie Afd. Kosten van het Departement . ... f 16o,i;20,—

2e » Kosten van de rechterlijke macht... - 1,743,946,— 3e » Kosten van het hoog militair gerechtshof en

de audiëntiën in de milit. arrondissementen - 54,000,—

4e » Gerechtskosten " 362,500,

5e » Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in

zake van jacht en visscherij.... - 649,135,— He » Kosten der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten ' 1,485,624,

7e > Gebouwen, daaronder niet begrepen de rijkswerkinrichtingen " 542,025,

8e » Kosten der Rijkswerkinrichtingen ... - 959,243,—

9e » Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën, enz. - 342,001,—

10e > Verschillende uitgaven " 30,500,—

11e » Onvoorziene uitgaven 50,000, -

f 6,384,494,-

Nader verhoogd tot f 6,87/,894,—

HOOFDSTUK V.

Departement van binnenlandsehe zaken.

Ie Afd. Kosten van het Departement. Art. 1—4 . f 238,194,— 2e » a. kosten van het bestuur der provinciën:

art. 5— 8 Noordbrabant . . f 87,113,50 » 9—12 Gelderland . . . - 76,496,50

Sluiten