Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Scholen voor vakopleiding en tee-

kenscholen.

art. 123. Kosten van onderzoek en van maatregelen noodig ter voorbereiding van de eventueele oprichting van eene middelbare technische

school f 20,00 \—

» 124. Subsidie aan de Nederlandsche school voor nijverheid en handel

te Enschede 19,000, -

» 125. Subsidie aan de Kweekschool

voor machinisten te Amsterdam . - 11,000,— » 126. Subsidiën aan scholen voor

zeevaartkundig onderwijs. . . - 46,470,— » 127. Subidiën aan industriescholen

voor meisjes - 53,750,—

» 128. Subsidiën aan scholen voor

ambachtsonderwijs .... - 212,000,—

» 129. Subsidiën aan teekenscholen,

benevens medailles voor leerlingen dier scholen - 67,549,50

e. Subsidiën voor speciale inrichtingen

van middelbaar onderwijs.

art. 130. Subsidiën voor speciale inrichtingen van. middelbaar onderwijs - 34,150,— ƒ. Kosten van examens.

art. 131. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de comniissiën tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere burgerscholen en de Polytechnische school, benevens verdere kosten

van de examens - 58,500,—

» 132. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden van de commissiën tot het examineeren van hen, die wenschen te ontvangen eene akte van bekwaamheid, ver-

Sluiten