Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. "Vermogensbelasting f 7,700,000,

Af: ontheffingen, kwijtscheldingen,

verminderingen, afschrijvingen en oninbare posten, welke in 1902 werden betaald - 35,000,

- 7,665,000,—

B. Accijnzen.

a. Suiker f 16,100,000,-

Wijn * 1,800,000, -

c. Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd " 26,400,000,

d. Zout " 1,580,000, -

e. Bieren en azijnen - 1,450,000,

/' Geslacht . • • • • " 3,900,000,—

j. uesiacnt 51,230,000,-

G. Indirecte belastingen.

a. Zegelrechten . . . f 3,540,000, —

50 opcenten op zegelrechten . . . . ■ 570,000,—

4,110,000 —

b. Registratierechten ■ 5,600,000,

c. Hypotheekrechten • 570,000,

d. Rechten van successie en van overgang bij overlijden . f8,670,000,—

38 opcenten op die

rechten . - 3,294,600,—

11,964,600,—

- 22,244,600,—

D. Rechten op den invoer.

a. Rechten op den invoer. . . . f 9,900,000,

b. Formaatzegel. - . . f 12.400,—

50 opcenten op het for-

■ ■ ■_ 6'2°°'~. 18,600,-

9,918,600,-

E. Waarborg en belasting der gouden en zilveren werken.

a. Belasting (hoofdsom en opcenten) . f 330,000,

Sluiten