Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Essaailoon in geval van verbreking

der werken en voor gehalteproeven,

welke geen betaling van belasting ten

gevolge hebben f 850,—

— - 330,850,—

F. Domeinen.

a. Inkomsten van de gewone domeinen,

tienden, enz 11,50^,000,—

b. Inkomsten van het domein van oorlog - 62,000,—

c. Inkomsten van de groote wegen. . - 28,000,—

d. Inkomsten van vaarten, veren en

havens - 90,000,—

— - 1,680,000,—

G. Opbrengst der posterijen -11,760,000,—

H. Opbrengst der Rijkstelegrafen - 2,350,000,—

I. Opbrengst der Staatsloterij - 657,000,—

J. Opbrengst der uitgegeven akten voor de jacht en visscherij • 138,000,

K. Loodsgelden * 2,000,000,—

L Recht op de mijnen.

Vast recht f 300,—

Proportioneel recht - 16,800,—

10 opcenten voor kwade posten . . - 1,710,—

5 opcenten voor collecte-loon . . . - 85;»,—

- 19,665 —

M. Aandeel van het Rijk in de opbrengst van de exploitatie der Staatsspoorwegen * 4,188,150,—

N. Verschillende ontvangsten en toevallige baten.

ii. Haten en inkomsten voortvloeiende uit den dienst der posterijen f 40,000,—

b. Idem uit den dienst der Rijkstele-

grafen - 20,000,—

c. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst der gevangenissen betreffende - 1,475,—

d. Inkomsten voortvloeiende uit den

arbeid der gevangenen . . . - 448,500,—

e. Idem der Rijkswerkinrichtingen . - 343,000,—

Sluiten