Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zoogenaamde koninklijke commissaris, die toezicht houdt op de verrichtingen der bank, alle vergaderingen mag bijwonen en daarin een adviseerende stem heeft, doch thans door de bank zelf wordt betaald, zal meer een Rijksambtenaar worden, wiens bezoldiging ten laste van het Rijk komt.

Volgens de bestaande regeling is de winstverdeeiing der bank als volgt: de bank krijgt vijf percent van het kapitaal van twintig millioen. Wat het meerdere der winst betreft, deelen de bank en het Rijk gelijkelijk, totdat de bank zeven percent heeft.

Volgens het ontwerp krijgt de bank percent winst. Van het dan overschietende gaat 3 % af voor directeuren en commissarissen en het dan nog overschietende komt aan de bank voor 1i3 en aan den Staat voor 2/3.

Sluiten