Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voornaamste Drukfouten in de Eerste Afdeeling.

Blz. 10 onderste regel staat: „de vrouwelijke». Men leze: „denvrouwelijken»

12 regel 16 staat: „honderd vijftig duizend" „ » vvlJ ^ alZen

47 2 v onderstaat: „pepitioneeren?" „ « „petitioneeren.

" ' " lip"

„ 48 7 "die" " "

55 onderste regel „ „geviserd" » " "f®"*"!* , . „

61 regel 7 v. onder „ „de buitenlandse» „ „ „der bu, enlandseh

" ,9, 3 „ „rechtelijke maeht» „ „ „reehterhjke maeht

. „van dergelijke" „ . ~ derge*ke»

1K7 9 „ „het" >. » »mj

" 157 " " pn» „ „armwezen en»

i cn fi ,, „armwezen » » "

» 169 " " " u f lt„ „ „betaald»

« " " ï gesticht"

» Lh"

204 Art 1, regel 3 „ „nog » "

Sluiten