Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER.

A.

Abolitie BlaJ

Academie van wetenschappen ....

Adelstand *21

Administratieve rechtspraak ...

Advocaten 62

Afkondiging • ... 18

Algemeene maatregelen van bestuur . .

Ambtenaren 50

» benoemingen . ,.q

» » vereischten 51

* » examens 51

gelijktijdige waarneming van ambten. . . 51

» beëediging

» benoeming voor het leven .... 52

» bezoldiging ...... 59

» pensioenen ^

» wachtgelden ^

Amnestie 22

Arbeid. Kamers van ...... 9Q

Arbeids- en fabriekswezen .... 70

Armbestuur ....'.

Armverzorging 168

» grondslagen der armenwet .... 168

Sluiten