Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spanje, Griekenland en Rumenië hebben het muntstelsel der Latijnsche Unie aangenomen.

De Vereenigde Staten van Noord-Amerika, alsmede Zweden en Noorwegen en Denemarken, hebben ook gouden en zilveren standaardpenningen. In Amerika wordt echter geen zilver standaardgeld meer aangemunt.

Engeland heeft uitsluitend den gouden standaard, Mexico daarentegen alleen den zilveren.

Vreemd geld

Daar ieder land zijne eigene munt heeft, is vreemde munt bij ons niet gangbaar. Dit beteekent echter niet dat men het geld van een ander land niet in betaling zou mogen aannemen. Men kan het doen als men wil en de grensbewoners hebben er weinig bezwaar in, daar men er in de streek toch overal mee terecht kan. Niemand echter kan gedwongen worden om het vreemde geld in betaling te nemen.

Of er te veel geld kan wezen?

Sommigen meenen van neen en toch is dit een zeer groote dwaling.

Al ware de geheele wereld vol geld, om het te verkrijgen moet men er toch eerst eene andere wraarde voor afstaan, in den regel zijn arbeidskracht, want men koopt ook arbeidskrachten, evengoed als men zaken koopt; terwijl bovendien in de waarde van bijna iedere zaak, de waarde van arbeidskrachten begrepen is.

Het geld toch is een

waardemeter.

De waarde van het geld bestaat eenvoudig in de waarde die men er voor krijgen kan en de overvloed van geld zou die waarde doen dalen. Er zou een streven ontstaan om voor dezelfde stukken minder dan voorheen te geven, er minder voor te verkoopen.

Dit is niets anders dan

Stijging van prijzen of duurder worden der zaken

en dit zou een nadeel opleveren voor hen die de stukken tegen eene hoogere waarde hadden moeten aannemen.

Sluiten