Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Belastingen, nationaal inkomen ...... 375

» het nationaal vermogen ..... 375

» op zichzelf geen hinderpaal der voortbrenging. 379

» ongelijkmatige winst ..... 379

» conversie . . . . • . .38.) » volkomen gelijkmatige belastingdruk is ondenkbaar ........ 380

» wat draagkracht is. . . . . . 380

» proportioneele heffing ..... 381

» progressief stelsel ...... 381

» bezwaren daartegen ..... 381

» de zoogenaamde weelde tegenover het publiek

belang ....... 382

» in welk geval de bezwaren tegen de progressieve

heffing niet gelden ..... 382

> Staatserfrecht. ...... 382

s vroegere en latere belastingstelsels . . 382

» Accijnzen in het algemeen af te keuren . . 383

» inkomstenbelasting. ..... 383

» verteringsbelastingen af te keuren . . . 383

Beleening 373

Bescherming ......... 331

Besluit 446

Bewaarhandel ......... 332

Bezit, privaat ......... 304

» gemeenschappelijk of communaal .... 306

» in de doode hand ....... 320

Blanc, J. J. Louis ........ 416

Bouwambachten ........ 444

C.

Communisme ......... 304

Conversie .......... 380

Coöperatie in verband met arbeidsverdeeling . . . 313

> productieve vereeniging ..... 313

Sluiten