Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F.

Bind/..

Fourier, Charles. ....... 412

C.

Geld en munt ......... 348

» ruiling der zaken ....... 348

» koopen en verkoopen. ...... 348

» waar de ruilhandel nu nog gevonden wordt . . 348

» de oorsprong van het ruilen ..... 348

» de eigenlijke ruilhandel ...... 349

» overgang van ruilhandel in koophandel . . . 349

» het muntstukje ........ 349

» beteekenis van de uitdrukking ^algemeen ruilmiddel". 350

» vereischte voor het algemeen gebruik van het ruilmiddel 350

> handel in edele metalen ...... 350

» munt als regeeringszaak . . . . . .351

» doel van de munt in den nieuweren tijd . . . 351

» ontwikkeling van het muntwezen .... 351

» muntverzwakkingen 351

» gehalte 3r)2

» vroegere praktijken ....... 352

» het bicqueteeren ....... 352

» geld snoeien 353

» eigen munt ........ 353

» muntéénheid ........ 353

» muntstelsels, de Latijnsche Unie .... 353

» vreemd geld 354

» of er te veel geld kan wezen ..... 354

» waardemeter ........ 354

* stijging van prijzen of duurder worden der zaken . 354

» daling der loonen 355

» gedwongen koers 355

» ontmunten ........ 855

» goud-agio 355

» geschikt tijdstip voor ontmunting .... 356

Sluiten