Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K.

Bladz.

Kamers van arbeid

Kapitaal 305

» vorming ervan ...•••• OXJO

» groote kapitaalvorming 30 >

» onderscheid tusschen groote en gewone vorming . 305

» oneigenlijk ....•••• 305

» eigenlijk ....•••• 305

» en arbeid ....•••• 318 » over de stelling dat alle kapitaal door arbeid verkregen wordt . . . • • • .318

» kapitaalvorming is een vorm van verzekering . 319

» de zegen der maatschappelijke ongelijkheid . . 319

Handel, vermoedelijke gevolgen van het gemis van kapitaal 320 » op welk gebied de werkzaamheid van het kapitaal

zich in hoofdzaak vertoont. .... 320 » bestemming van het kapitaal. . . . .821

L.

Laissez faire, laissez passer ...... 300

Landbouw 320 » bestemming van het kapitaal voor den landbouw

aangewend . . . . • . .321

» noodzakelijkheid van grondeigendom . . . 322

» intensieve-cnltnur ...... 322

» men kan de natuur niet vervangen . . . 322

» werking der natuurwetten ..... 322

» grondbezit bij den Staat, voor- en nadeelen . 323

» nadeelen van het pachtstelsel .... 323

» bij een algemeen pachtstelsel daalt de productieve kracht van den bodem .... 323

» roofbouw 324

» voordeelen van het kleine landbezit . . . 324

Sluiten