Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Machines zijn zij nadeelig voor den handenarbeid ? . . 314

» stoommachines ....... 314

» waarom men ze gebruikt ..... 315

» wanneer het werktuig nadeel kan toebrengen . 315

Malthus, Thomas Robert ....... 301

Manchesterschool ........ 300

Marx, Karl ......... 302

Meerwaarde, theorie van de ..... 302

Mercantiel stelsel ........ 299

Middenstand ......... 385

Minimum loon en maximum arbeidsduur .... 367

Monopolie . .. . . . . . . . . 331

» natuurlijk 332

» kunstmatig ....... 333

» begrip van goedkoop en duur .... 333

» verhouding tusschen vraag en aanbod en juistheid van de theorie er van .... 333

» normale prijzen ....... 334

» handelswegen of débouchés .... 334

» normale prijzen en marktprijzen .... 334

Munt (Zie Geld).

N.

Natuurwetten, werking ervan ...... 322

Nederlandsche bank, opmerkingen daaromtrent . . . 358

» » het bankoctrooi..... 359

» » winsten van den Staat . . . 359

» » bankpapier geen wettig betaalmiddel . 360

» » werkkring der bank .... 360

» » verhouding tusschen bank en staat . 360

Normaal peil van welstand ...... 384

Normale arbeidsdag ........ 368

O.

Octrooien van uitvinding, geschiedenis .... 335

^ gilden ........ 336

30

Sluiten