Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz

Octrooien, monopolie ........ 336

» voorbeeld aan den nieuweren tijd ontleend . 336

» doel der octrooiwet voor den Staat . . . 337

» voordeelen vdn het octrooi. .... 337

» bedenking van anderen hiertegen . . . 337

» • oorspronkelijk doel der octrooien . . . 338

» begrip van uitvinding ..... 338

» gevolgen van alle octrooiwetten .... 339

» roeping van den Staat ..... 339

Onteigening ......... 306

Organisaties ......... 426

» hare schaduwzijden ..... 426

Overbevolking ......... 387

Overproductie ......... 316

» hoe deze ontstaat ..... 316

» gevolgen ervan ...... 316

» tegenovergesteld gevolg .... 316

» wat uit een en ander volgt.... 317

Owen, Robert ......... 414

P.

Pachtstelsel ......... 322

» voordeelen ervan ...... 326

Pandbrieven ......... 373

Pensioenverzekering ........ 392

Phalanstères ... . . . . . . . 412

Physiocraten ......... 299

Prijs 327, 308

» en waarde. ........ 327

» bepaling ervan ........ 328

» normale en marktprijs ...... 334

Privaat bezit ......... 304

Productiewijze, kapitalistische ...... 365

Prolongatie ......... 374

Progressief stelsel ........ 381

Proportioneele heffing ....... 381

Protectie (Zit; vrije handel). ■

Sluiten