Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENING I.

Oefen met stootoefening haa en aa.

Bij de aa staan de tanden zoover van elkaar, dat een duim er tusschen geplaatst kan worden. Breng nu, zonder dat de tanden dichter bij elkaar gebracht worden, de lippen, sterk gespannen, op elkaar en laat, nadat even is ademgehouden, de lippen van elkaar springen met een ontploffing, zooals men die bij 't ontkurken van een flesch kan waarnemen.

Oefen: pa-pa-pa enz. stootend.

Wanneer de aa niet zuiver klinkt, begint ge nog eens aan haa, maar let er dan op, of de mond in den ruststand staat. De tong ligt stil. Alleen 't gehemelte wordt zoo hoog mogelijk opgetrokken.

B = p -(- stem. Oefen: ba-ba-ba.

Bij t ligt 't sluitingspunt tusschen 't uiterste tongpuntje en de tandkas. De onderkaak behoort stil te staan.

Bij 't oefenen moet men den onderkant van de tong kunnen zien.

Ook hier moet men een sterk ontploffingsgeluid kunnen hooren.

*

* *

pa-ba pa-ba

ba-pa ba-pa

Sluiten