Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jet j°eg jan weg. jet joeg jaan weg. jet j(>eg job weg. jet joeg jou weg. jet joeg jaap weg.

jij joeg jan weg. jij joeg job weg. jÜ joeg jaap weg. jij joeg jaan weg. ji) joeg jet weg. joeg jan jaap? joeg jan jaap? joeg jan jet?

joeg jan job?

joeg jan jou ?

joeg jaan jau? joeg jaan jaap? joeg jaan job? joeg jaan jet?

joeg jaan jou? Lees:

hang je jas weg. je jas is mooi.

geef jij een fooi ? eet een koe hooi?

een mus(ch) in een een haai in de zee.

gooi

job joeg jan weg. job joeg jaan weg. job joeg jou weg. job joeg jaap weg. job joeg jaan weg.

je joeg jan weg. je joeg jaan weg. je joeg jaap weg. je joeg job weg. je joeg jet weg.

joeg jaap jan? joeg jet jan?

joeg jaap jaan ? joeg jaap jet? joeg jaap job? joeg jaap jou?

joeg job jan ? joeg job jaan? joeg job jaap? joeg job jet? joeg job jou?

18.

joeg jet jaan ? joeg jet jaap ? joeg jet job? joeg jet jou? joeg jij jan? joeg jij jaan? joeg jij jaap? joeg jij jet? joeg jij job?

aai jaap. aai jan. aai jaan. aai jet.

kooi. aai job.

aai jou.

jaap niet met een kei.

Sluiten