Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pik.

pok.

puk.

maak.

mak.

mok.

mik.

nok.

nek.

Met d en t.

da-ken.

doe-ken.

do-ken.

de-ken.

dij-ken.

deu-ken.

dui-ken,

do-kken.

ha-dden.

hoe-den.

he-den.

hei-de.

hui-den.

ha-ten. hee-ten.

nik. ach. maag,

nuk. och. mag.

eg. mug.

haag.

hoog. boeg. neeg.

heeg. boog. nijg.

hijg. buig. nog.

huig.

heg. poog. kuch.

poch.

de-kken. di-kke.

ta-ken.

ta-kken.

ti-kken.

da-gen.

hi-tten. hu-tteu.

a-ten. e-ten. pa-den. pa-dden.

de-gen. do-gen.

to-gen. tij-gen. teu-gen. tui-gen.

po-tten. pe-tten. pi-tten. pu-tten.

ba-den. bo-den. bie-den.

ka-den.

ku-dden.

kou-de.

ga-de. goe-de. go-den. gou-den.

bei-de.

be-dden.

bi-dden.

ba-ten. boe-ten. boo-ten. bou-ten.

Sluiten