Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

be-teu.

bie-teu.

bij-ten.

bui-ten.

bo-tten.

bi-tten.

da-den. doo-den. de-den. dui-den.

to-dden.

moe-de.

mo-de.

roe-de.

mi-dden.

mu-dden.

mei-den.

na-den. noo-de.

ma-ten.

moe-ten.

moo-ten.

me-ten. ma-tten. mo-tten. me-tten.

nie-ten.

na-tte.

ne-tten.

ka-de.

kou-de.

ku-dde.

kou-ten.

kui-ten.

ka-tten.

ga-ten. go-ten. gie-ten. gui-ten.

nu-kken.

hoop.

hap.

oefening VII.

Eenlettergrepige woorden.

ri/» 11

h°P- ^°P' keev(rnn<>\

1 flpn 1 }'

heuiK pop. kuiP-

huib. kap.

heb- Bob m°P' kop.

hup. »*ep. kip.

tap.

nep.n

top. 1

aap. * nap.

leP- nop- haat.

°l}- dnnn . hoed.

' * rf /mnn .

-VWK^/,

h'0°P- heet.

diep. rP* hout.

Sluiten