Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wad. klok. glom.

klit. klik. glim.

klap. klaag.

klop. kloof. fla.

klep. kleef. flap.

kIeP' klerf- Hap. vlijm.

vlak. vlok. vlek.

vlot. vlet. vlam. vleem.

klip- klief. flik.

klub. kluif.

kleum. v]a

Irl o m 1 • _ -<

glu'P- Vloo. vlaag.

klom- gHP- vlij. vi00g.

Kiem. gloed. vloot,

klim. gleed. vloed,

klein. glijd. vleet.

vlieg, vleug.

vlag.

kloek. glad. vlijt. vlug.

OEFENING X.

pt. mt. nt. kt. gt. cht. ft. achteraan.

hapt. nijpt. lebt. iymt.

hoopt. nopt. hemd.

hapt. kaapt. am(b)t. hand.

hebt. koopt. temt. hoont.

abt- kuipt. doemt. hond.

piept. kapt. damt. Ant.

doopt- kipt. beemd. eend.

dopt. gaapt. bomt. baant,

dopt. fopt. noemt. boent,

dept. wipt. neemt. band.

^aPk tobt. kamt. bont.

tobt- loopt. komt. bind.

noopt. lapt. gomt. pand.

Sluiten