Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lacht. looft. zeilt. hoost,

wacht. heeft. heult. weest.

zacht. weeft. zeult. meest,

docht. geeft. huilt. feest,

tocht. leeft. halt. niest,

bocht. zeeft. balt. kiest,

mocht. kijft. tolt. neust,

kocht. kaft. solt. huist,

vocht. doft. held. muist,

zocht. gift. telt. bast.

hecht. lift. belt. kast.

\echt. suft. pelt. gast.

legt. huwt. geld. wast.

zegt. duwt. veld. bost.

dicht- tilt. post.

nicht. haalt. wilt. most.

wicht. daalt. hult. kost.

licht. maalt. zult test.

tucht. doelt. best.

wuft. koelt. haast. mest.

lucht. doolt. aast. nest.

zucht. kooit. naast. west.

heelt. hoest. mist.

laaft. deelt. moest. gist.

hoeft. zeelt. koest. kust.

°°ft- hield. woest. sust.

dooft. keilt. toost.

Sluiten