Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

golf. ik. voik.

wolf- talk. wolk.

elf- balk. elk.

telf- kalk. melk.

gewelf. valk. welk.

zelf- tolk. zulk. kolk.

lS-

balg.

galg.

telg. delg. volg. wilg.

OEFENING XIII.

ng en nk.

hang.

bang.

tang.

vang.

wang.

gang.

zang.

lang.

eng.

meng.

zeng.

dong.

tong.

long.

hing.

ting.

ding.

ving.

zing.

ging.

h. van Lier.

bank.

dank.

mank.

honk.

bonk.

vonk.

zonk.

denk.

wenk.

hink.

kink.

zink.

dunk.

hangt.

vangt.

mengt.

zengt.

dingt.

zingt.

Hygiënisch Spreken

dankt.

denkt.

wenkt.

hinkt.

zinkt.

dunkt.

ha-ngen.

ta-ngen.

ba-ngen.

va-ngen.

wa-ngen.

ga-ngen.

la-nge.

e-nge.

me-ngen.

ze-ngen.

do-ngen.

to-ngen.

lo-ngen.

en Stamelen

zo-ngen. hi-ngen. di-ngen. zi-ngen. gi-ngen.

bant-ken.

dant-ken.

man*-ke.

bont-ken.

von^-ken.

zom-ken.

dem-ken.

wene-ken.

hint-ken.

zint-ken.

dunt-ken.

Sluiten