Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koot. kop. kef. kil.

koos. kok. ken. kir.

kook. kon. kiem. kuur. •

koon. kol. kies. kus.

kool. Cor. kiek kun.

koor. cape (keep), kien. keus.

koek. keet. kiel. keur.

koen. keef. kier. kijf.

koel. Kees. kim. kijk.

koud. keek. kip. kuip.

kous. keel. kit. kuit.

kom. keer. kin. kuif.

kuil.

kuil.

Lees Oefening VIII uit Hygiënisch Spreken, blz. 21.

Dubbele medeklinkers.

maakt. kookt. pikt. haaks,

taakt. rookt. bikt. balk.

waakt. mokt. tikt. talk.

kaakt. dokt. wikt. valk.

haakt. gokt. kikt. kalk.

naakt. lokt. likt. dolk.

laakt. doekt. nikt. tolk.

raakt. zoekt. beukt. volk.

pakt. weekt. deukt. wolk.

bakt. dekt. jeukt. kolk.

takt. wekt. wijkt. elk.

zakt. lekt. kijkt. melk.

hakt. rekt. reikt. kelk.

lakt. wiekt. ruikt. welk.

rakt. riekt. baks. zulk.

pookt. mikt. laks. ark.

Sluiten