Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAMELEN.

I(' AFDEELING.

Blz.

Oefening I. De klinkers, idem + h. p. b. t. d.

m. n 44

„ II. Idem 44

„ III. Doffe korte klinkers 44

n IV. Idem 44

„ V. Een der geleerde medeklinkers aan

t begin van een lettergreep ... 45

VI- k. g —4g

„ VII. Éénlettergrepige woorden .... 48—51

■ v. 51-53

„ IX. 1. pl. bl. kl. gl. fl. vl 53—57

„ X. pt. mt. nt. kt. gt. cht. ft. achteraan 57—59

» XI. s. z 59—61

„ XII. Dubbele medeklinkers 61—65

» XIIL ng. nk

■ XIV- J 66

" XV- r 67—70

st. sp. sm. sn. sl. sch. sj. tw. dw.

dk. zw. kn. fn. pr. br. tr. dr. kr.

gr. vooraan 71 74

B XVI. Tweelettergrepige woorden. . . . 74—75

j) XVII. Ademoefening 75 77

„ XVIII. Meerlettergrepige woorden. . . . 77 78

„ XIX. Dubbele medeklinkers vóór- en

achteraan gQ

Drie of meer medeklinkers achteraan 80

Drie medeklinkers vooraan. ... 81

„ XX. Ademoefening gl gg

44 44 44 44

Sluiten