Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dien toestand^dip60 «T*" -geen kanseltaal meer in herkent

toestand-plot8eli^te-

Beteref0d?orgUheStehart derende* g6nade kan dien beteren-

ren, en weer te dLn zoekenïr de *7 ^ Vaderefl te b«kee-

he°LeeS9ivrede wande,de' ^

tes£ ik weer

gemeente weer mamen t<f schenken *** d®

voorgrond stellend en menscheliike' rZ' • weer °P den

z ""ieBeliik °"er «*-

™ sa

z£j:' t;£r ïfsszt jirr^3

ii.

DE ZENDING.

„3" „hebt °ns Gode gekocht met uw bloed Ult alle geslacht, en taal, en volk en natie.' Openb. 5 : 9.

de/ZeHdïnp0^ ^ ^ misvcrstand. bespreken we eerst het werk

£iïfue-=rs5=—f

rirash «s-s

dat nog wel onder den heiligen Doo^ won^n,'Tm

Sluiten