Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vroegere geslachten verworven. En het is rins v»* 1,

E1 wtZrfde önï feldt °ok van den akker des Woords geliik die in de Heilige Schriftuur voor ons ligt. Die akker hliift JL itu alle eeuwen door zich zelf ffeliik Mnor i- w j* 11 »

akker rW>r0 er?° °P « at wijs de vruchtbaarmaking in dien Wat H f^r°el raC )6n reSen en zonneschijn het best gelukte lf'J n un gelegenheden waren, bepaald voor de werking

&LeneÏ0°dSer LiCht* eindeujk' eindeliJk' den weg der teTenr-'

S3 ■ A erv?nn& achter dit alles is achter gekomen. En de

in Hp TTS-rUS «UudfZe' met dat er maar enke' de akker des Woords tnW "6 ?ch.riftuur aanwezig is; maar dat men ook de werk

dat rln611 geT aPfen ?ereed heeft> üm dien akker te bewerken-

™en E 7fkenn,! Tb0<1™ «d« <i«»op g,"5,S

a ïttüLSr jvars

de zuivere en ongeschonden overlevering van dit alles Z hV™

tLI" '?!doop, ™rd'en'»"»Staf ÜK

J2ÏÏÊS h"lder " dui<ie"jk»'«• — »»«d„e

sfr - -

Op dat punt moet ze onverbiddelijk zijn, en wie ooit in de kerk

Sluiten