Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a's ^predikers 'ha S°' op d!Tk" "P"*kl „ „„ ,lit

,:Lb'sf"Iw-—•—•« «i».«Erzjzifgx

„Gehoorzaamheid" i« ïv „„ , .

te onderwerp, n aan de waarheid11 ZedeliJke kracht; zich

heroïek en groot! ld' en stllle te ^.jn, is zoo

n^idT'^^ to ZÏVF? °P T beduidende I waardij. J l8a» en 18 20« ontbloot van «11e geel

Jezus was er verrukt over ..i„ u stil aannemende lieden ontmoette enTakde eeDV°"diKe. geloovige, beelde dwazen Hij kon er zijn God vo fr 1T die ^eleerde 5. dank U, Aader, Heere h » 1 danken, toen hij sdi-iIc •

met ajn opgesmukte critiekgeleerdheid 'die tot Van de f-'cmeen"-

. ^en dienaar des Woords die , tot nlets aut.

denew Z°°,d;BZe figUm' e- zoo onedel karakt^ l" Woord opwerpt, den kansel de zonde overwonnen en de /?/ D dau cerst is °P

heihgd, als de man die daar spreekt inner^V ?,"^ 10 den Güe«' geroken is, al zijn geleerdheid en w»»„ • klein gemaakt en afu-e-

zrh ho°s'diep b°°«' oPdo^x

sfiRsradM «—■* — Ï

t ÏÏ"r /s^r£ zs*st z t°,m * p««»

alsch mdividueele m onze opiniën te keer te bestrallen; dat

levende overtuiging, die langs de'bwldin^'d'^^!6" den 8troom v,ln eeuwen tot ons kwam. ° dfllng der Christelijke kerk aller

«.heurd ."„rij' ,»Pdrd°dd£én ""j,el ^

Sr-" i

- - tffirtï ï

wijsheid a«h.

Sluiten