Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W Wet SBdj„ •„Breng rr ii'n m""i d~™° »

moegesloofde ÏÏLk*,ITL^ tV

ïfUWL:. 'f r4 Dt :"h HWf

w °s ? sf-i »t:r arLi

dlstelen en doornen voortbrengen Pn u„t levens, ook zal het u

RSpmSittniS

.i»HSuVudeS ast --.-

mS £ 'iCTmTS^""1 «aaruU d™'m"t «™de

=,f,Sf's^eSi s rë»T.d„e sr:e,d? h5-

M„a, ook 1.» «,A„/d.t d, menih 2, Z df Hcere°

s rraitsrj^ tIF™ r - ^

der" trt ïKj tï rSei'ni.,

overmogen ■ dus bliif ik °nf(er den Srond; die natuur zal toch

die natuur in- . ■ , ' ",lrd werken; worstelen tegen

willig -even wil• en°h m" ^ j? b°dem het brood dat hÜ niet in henT is En ook £ " redden en ^ken, zoolang er adem

dus ontwijk fk de smar eT^ T fCnken: »Er ^omt smart, ze heeft te worstelen te^en dil pS en kT ^ ï*™^

om aan een moederschoot dieienuJeTJü7""® ï' T

«»> in ha,,, doodeanRKen het leien tT,^ 0pt°n™>' »~b-

de, iferdriÏÏh. r"''1? """ de Wdheid ™ den eehoot «vachten op Ood* '«*4, omfa F™" f

infi»,-.. terwijl ora*k«rd de luiaard en de' ,™« Mikt %£?

££ rr&' ^

«itGSl"e?'mwrl,le°,dU"' mm de >"»" kon

■etende""" «eloofannrt.

maar dut imV in f ' dat, de smart "ns deel moet zijn,

—W " »™£ ZZSfJZSiïF* - *

Sluiten