Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f o r m a Nee, in 's Hemels naam: bekennen dan

maar, en op zijn gevoel werken. Hij aanbad haar, kon niet buiten haar, en zou vergeven, als hij maar berouw meende te zien. In ieder geval moest ze zien hem gunstig te stemmen, alle vijandigheid te voorkomen; want zoolang dat document in zijn handen was, kon hij echtscheiding aanvragen op grond van overspel van haar! Mocht het haar gelukken 't stuk machtig te worden, wel, dan kon ze immers nog altijd elke erkenning van schuld loochenen

Zij zou 't eerst spreken, dadelijk elke uitbarsting van zijn kant stuiten:

„O, ik zie %" zei ze zacht. „Je hebt die brief

gelezen Die ellendige oude geschiedenis, waar ik

zooveel om geleden heb waar ik zooveel nachten

van wroeging om doorgebracht heb.... Ik heb God zoolang om vergiffenis gebeden; maar 't heeft niet

mogen zijn De straf moest eenmaal komen

O God, o God!"

En snikkend wierp ze zich voorover op een kleine sofa, die bij 't bureautje stond.

„Dat jij 't weten moest, weten moest " ging ze,

telkens afbrekend, voort, „waarom, mijn God, waarom? Jij zoo goed en zoo lief voor mij, dat jij deze slag

hebben moest! 't Is vreeselijk, vreeselijk O,

wat heb ik je lief gekregen na die verschrikkelijke dingen, die er zijn gebeurd, juist omdat ik voelde

Sluiten