Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nee "

! ?

Van Thiemen stond weer voor hem.

„Je kent de wet blijkbaar niet.... Heb je je burgerlijk wetboek al opgeslagen?"

„ Nee," stamelde Larsen.

Van Thiemen ging zitten, sloeg zijn beenen over elkaar, leunde met de rechter elleboog op de lessenaar bij hem, en strengelde de vingers in elkaar.

„Kom, dat 's ongelooflijk! Ken je de bepalingen niet? Zal ik ze 's zeggen? Ik ken ze uit mijn hoofd, natuurlijk, 't Is trouwens eenvoudig genoeg."

„Nu?"

„Om echtscheiding te krijgen zooals jij die wilt

je bedoelt immers geen scheiding tusschen tafel en bed? Dat is iets anders."

„Voor vijf jaar.... om dan daarna nog eens te beslissen, of je voor goed van elkander wenscht te

gaan? Nee men doet zoo'n stap, of men doet

hem niet Daar heb je geen vijf jaren bedenktijd

voor noodig Ik vind dat groote onzin."

„Nu, goed, echtscheiding dus. Daarvoor is noodig een van de volgende redenen:

kwaadwillige verlating,

grove mishandeling,

onteerend vonnis,

of echtbreuk van een der partijen.

Sluiten