Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de heilige echt"." Van Thiemen maakte een hem eigen geluid met de tong tegen de tanden, iets tusschen sissen en smakken.

Je weet," ging hij voort, en verwisselde de stand zijner over elkaar geslagen beenen, terwijl hij meditatief wolkjes rook naar boven blies, „'t Huwelijk is een sacrament."

„'t Is waar, je bent Roomsch."

„Nou ja. Daar zeg ik het niet om. De pastoor zou op mijn godsdienstige opvattingen wel wat aan te merken hebben."

Larsen glimlachte.

„Wat ik bedoel is dit: men is oorspronkelijk van dat idee uitgegaan. En toen men aan 't huwelijk als iets heiligs en onverbreekbaars ging tornen — dorst men niet te ver te gaan. Nee, dan vind ik dat mijn geloofsgenooten — hm — gelijk hebben dat ze niets van echtscheiding weten willen."

„Wat?"

„Ja, natuurlijk. Hun opvatting is ten minste verdedigbaar. Zij zeggen: 't huwelijk is een goddelijke instelling. Nu, best, dan mag er ook absoluut niet aan getornd worden. Niets, geen zier. Geloof je daar niet aan, en zeg je dat het huwelijk een menschelijke instelling is, ook best, maar regel 't dan menschelijk. En ga niet modderen, zooals de wetgever nu gedaan heeft."

Sluiten