Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hè?"

„Ik bedoel dat jij over 't hoofd ziet — want je weet 't natuurlijk even goed als ik — dat ter zake van sexueele liefde de vrouw een heel ander wezen is dan de man."

„Och!"

„Nee, wis en drie: heel anders, volstrekt verschillend, hemelsbreed afwijkend. Voor de vrouw is 't liefdeleven het leven...."

„Voor veel vrouwen " viel Larsen in.

„Nu ja, over die vrouwen hebben we 't hier. Ik laat natuurlijk de ouwevrijsters — vrijwillige of onvrijwillige — buiten rekening. We hebben 't hier uitsluitend over 't liefdeleven van gehuwde individuen. Goed, voor de man is de liefde bij lange niet zoo'n hoofdfactor. Geef je dat toe?"

„Hm ja, nu goed, neem aan dat ik 't met

je eens ben."

„Wel, dat aangenomen, volgt eruit dat iedere liefdeuiting, liefdedaad — sit venia verbo — van een vrouw grooter beteekenis heeft dan die van een man. Trouwens, dit is niet te verwonderen. Het moederschap neemt zoo'n gewichtige plaats in 't vrouwelijk bestaan in, dat de natuur zelf daar als t ware alles op berekend heeft: het heele vrouwelijk gestel, haar gansche lichaamsbouw wijst haar op 't groote doel van haar leven: moeder te zijn. Daarom zal

Sluiten